93 666 61 68 info@areadomus.es

PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de Dades Personals

ÀREA DOMUS es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc.

ÀREA DOMUS posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privadesa i li ofereix informació ampliada de l’tractament de dades realitzat per l’Entitat:

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat:

ÀREA DOMUS GESTION PATRIMONIAL SL – B66750597

Dir. Postal:

PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA

Telèfon:

936.666.168

Correu electrònic:

[email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ÀREA DOMUS tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat de l’tractament

Termini conservació dades

ADMINISTRACIÓ 

HORITZONTAL

GESTIÓ DE CLIENTS, 

COMPTABLE, FISCAL I 

ADMINISTRATIVA 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat de l’tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals en ÀREA DOMUS són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

ADMINISTRACIÓ 

HORITZONTAL

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

ADMINISTRACIÓ 

HORITZONTAL

Les dades es comunicaran a: 

ORGANITZACIONS O PERSONES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB

COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

ENTITATS ASSEGURADORES 

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÀREA DOMUS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ÀREA DOMUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

ÀREA DOMUS, PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA, o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat:

ÀREA DOMUS GESTION PATRIMONIAL SL – B66750597

Dir. Postal:

PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA

Telèfon:

936.666.168

Correu electrònic:

[email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ÀREA DOMUS tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat de l’tractament

Termini conservació dades

ADMINISTRACIÓ 

VERTICAL

GESTIÓ DE CLIENTS, 

COMPTABLE, FISCAL I 

ADMINISTRATIVA 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat de l’tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals en ÀREA DOMUS són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

ADMINISTRACIÓ 

VERTICAL

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

ADMINISTRACIÓ 

VERTICAL

Les dades es comunicaran a: 

ORGANITZACIONS O PERSONES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

ENTITATS ASSEGURADORES 

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÀREA DOMUS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ÀREA DOMUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

ÀREA DOMUS, PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA, o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat:

ÀREA DOMUS GESTION PATRIMONIAL SL – B66750597

Dir. Postal:

PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA

Telèfon:

936.666.168

Correu electrònic:

[email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ÀREA DOMUS tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat de l’tractament

Termini conservació dades

CURRÍCULUMS

RECURSOS HUMANS 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat de l’tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals en ÀREA DOMUS són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

CURRÍCULUMS

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

CURRÍCULUMS

Les seves dades no es comunicaran a 

tercers, excepte obligació legal.

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÀREA DOMUS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ÀREA DOMUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

ÀREA DOMUS, PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA, o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat:

ÀREA DOMUS GESTION PATRIMONIAL SL – B66750597

Dir. Postal:

PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA

Telèfon:

936.666.168

Correu electrònic:

[email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ÀREA DOMUS tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat de l’tractament

Termini conservació dades

FORMULARI WEB

CONTACTE PROFESSIONAL

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat de l’tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals en ÀREA DOMUS són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

FORMULARI WEB

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

FORMULARI WEB

Les seves dades no es comunicaran a 

tercers, excepte obligació legal.

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÀREA DOMUS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ÀREA DOMUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

ÀREA DOMUS, PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA, o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat:

ÀREA DOMUS GESTION PATRIMONIAL SL – B66750597

Dir. Postal:

PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA

Telèfon:

936.666.168

Correu electrònic:

[email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ÀREA DOMUS tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat de l’tractament

Termini conservació dades

PROVEÏDORS I 

COL·LABORADORS

GESTIÓ DE CLIENTS, 

COMPTABLE, FISCAL I 

ADMINISTRATIVA 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat de l’tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals en ÀREA DOMUS són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

PROVEÏDORS I 

COL·LABORADORS

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

PROVEÏDORS I 

COL·LABORADORS

Les dades es comunicaran a: 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÀREA DOMUS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ÀREA DOMUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

ÀREA DOMUS, PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA, o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat:

ÀREA DOMUS GESTION PATRIMONIAL SL – B66750597

Dir. Postal:

PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA

Telèfon:

936.666.168

Correu electrònic:

[email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ÀREA DOMUS tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat de l’tractament

Termini conservació dades

TREBALLADORS

RECURSOS HUMANS 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. 

GESTIÓ DE NÒMINES 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. 

PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS 

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat de l’tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals en ÀREA DOMUS són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

TREBALLADORS

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

TREBALLADORS

Les dades es comunicaran a: 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

 

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÀREA DOMUS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ÀREA DOMUS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

ÀREA DOMUS, PLAÇA CATALUNYA, 5 LOCAL 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT BARCELONA, o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

 

 

 

Convertido a HTML con WordToHTML.net

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies